1. Kezdőlap
 2. Lakosság
 3. MFB termékek lakosságnak
 4. VEKOP-5.2.1-17 Lakossági

VEKOP-5.2.1-17 Lakossági

Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel

A Hitelprogramok célja:

A lakóépületek energiahatékonyságának, valamint a lakóépületekhez kapcsolódó megújuló energiaforrás alkalmazásának növelése a lakossági szektorban. 

 

Beadhatóság dátuma: 2017. április 24. - 2022. december 31.

 

A Hitelprogramok keretösszege:

9,41 milliárd forint (a társasházak és a lakásszövetkezetek részére nyújtott Kölcsönök összesen nem haladhatják meg a Hitelprogram keretösszegének 25%-át).

 

Kölcsönfelvevők köre:

 • természetes személy, magánszemély
 • társasház,
 • lakásszövetkezet


Kamat: évi fix 0%

 

Kölcsön összege:

 • Természetes személy, magánszemély esetén: minimum 500.000 forint, maximum 10 millió forint.
 • Társasház és Lakásszövetkezet esetén: társasházi és lakásszövetkezeti lakásonként minimum 500.000 forint, maximum 7 millió forint.

 

Saját forrás: A Saját Forrás elvárt mértéke a Projekt elszámolható költségének minimum 10%-a. A Saját Forrásba a lakás-előtakarékossági számlán lévő, az állami támogatással és betéti kamattal növelt megtakarítási összeg bizonyos esetekben beszámításra kerülhet. A Hitelprogram során felmerülő adminisztrációs tevékenységek költségei, így különösen az ingatlanra vonatkozó tulajdoni lap másolata beszerzésének költsége, az értékbecslés díja, valamint az energetikai tanúsítvány és az ingatlanbiztosítás díja a Saját Forrás terhére is elszámolhatók. A kölcsön igénylőjét díjfizetés terheli minden olyan esetben, ahol a díj harmadik félnek, adminisztrációs, ügyintézési céllal fizetendő -  ilyen költség lehet:

 • értékbecslői díj
 • közjegyzői díj
 • energetikai tanúsítvány díja
 • földhivatali eljárási díj
 • illetve felszámítható a követelésbehajtás díja is (későbbi fázisban) 

 

NEM kerül felszámításra:

 • kezelési költség
 • rendelkezésre tartási jutalék
 • előtörlesztési díj
 • szerződésmódosítás díja

 

A hitelkérelem bírálatával, a kölcsönszerződés megkötésével és módosításával, valamint a kölcsön folyósításával összefüggésben  nem számítható fel díj az ügyfelek részére.


Késedelmi kamat: A Ptk. 6:48 §-ában meghatározott késedelmi kamat.

 

Az ügyfeleket terhelő költségek esetében számos tétel elszámolható, például:

 • projekt (korszerűsítés)-előkészítési tevékenységek költségei (előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok elkészítése)
 • műszaki tervek, kiviteli és tendertervek (villámvédelmi, érintésvédelmi és tűzvédelmi dokumentáció, illetve szakvélemény összeállításának költségei; engedélyek, szakhatósági, igazgatási díjak költsége, kéményseprői szakvélemény költsége);
 • épületenergetikai melléklet költsége, mely magában foglalja  az épületenergetikai tanúsítványt is a fejlesztés előtti és a tervezett állapotra vonatkozóan;
 • statikai szakvélemény költsége;
 • környezeti hatástanulmány költségei;
 • szakértői (beleértve az energiatanúsítvány költségét és az értékbecslés díját), tervezői eljárási költségek (beleértve a közjegyzői költségeket és a tulajdoni lap másolatok beszerzésének díját), műszaki ellenőrzés költsége;
 • projektmenedzsment költségek;
 • egyéb költségek: minden olyan munka költsége, amelynek elvégzése elengedhetetlen a kivitelezési munkákhoz, vagy a biztonságos működést, tűzvédelmet és az életveszély elhárítását szolgálja, valamint minden olyan költség, amely önerőként elszámolható; (Önerő terhére az adminisztrációs tevékenységek költségei, így különösen az ingatlanra vonatkozó tulajdoni lap másolat költsége, az értékbecslés díja, valamint az energetikai tanúsítvány és az ingatlanbiztosítás díja is elszámolható);

 

Az egyes költségtípusokra vonatkozó részletes szabályozást a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szabályozza.

 

A fenti, egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő korlátozásokat szükséges figyelembe venni:

 • projekt előkészítés, tervezés (jogszabályban megkövetelt környezeti hatástanulmány, valamint műszaki, kivitelezési tervek elkészítésének költségei, hatósági engedélyek megszerzésének költségei, stb.) költségei esetében az elszámolhatóság maximális mértéke az összes elszámolható költség 5 százaléka;
 • a projektmenedzsment költségeinél az elszámolhatóság maximális mértéke az összes elszámolható költség 2,5 százaléka;
 • a műszaki ellenőri szolgáltatás költségeinél az elszámolhatóság maximális mértéke az összes elszámolható költség 1 százaléka.  

 

A kölcsön futamideje: A kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 20 év, amely az esetleges Türelmi és Rendelkezésre tartási idővel együtt értendő.

 

Rendelkezésre tartási idő: A kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 18 hónap.

 

Támogatható tevékenységek köre:

A támogatható tevékenységek körére vonatkozóan mind a természetes személy, magánszemély, mind pedig a társasház és lakásszövetkezet kölcsönfelvevő esetében részletes leírást tartalmaz a termékleírás az energiahatékonyság javítására és a megújuló energia felhasználására vonatkozó tevékenységek körét illetően is.   

 

 A pályázat részleteiről további információkat olvashat az mfbpont.hu oldalon.

Hirdetmények