B3 SZAKMAI Számla

Ha Ön könyvvizsgáló, könyvelő, vagy adótanácsadói, ügyvédi vagy közjegyzői tevékenységet végez, vegye igénybe kedvezményes számlacsomagunkat. A számlavezetési díj: 0 Ft.

A számlának nincs havidíja! Egyszerűen és kényelmesen intézheti pénzügyeit: pénzforgalmi számlájához hozzáférhet otthonról, vagy az irodájából Internet-, vagy Homebankon keresztül.

 

A számlához kapcsolódó szolgáltatások

 • Forint átutalási megbízás (eseti és csoportos)Készpénz be- és kifizetés
 • Devizaátutalási megbízás forintszámláról
 • Betétlekötés
 • Betétlekötés módosítása
 • Betétfelmondás
 • VIBER megbízás
 • Tartós átutalási megbízások kezelése
 • Beszedési megbízás indítása

 

A bankszámlához igényelhető bankkártya, mely az Ön döntése alapján lehet MasterCard Business, vagy MasterCard Electronic Business bankkártya. Az egész világon - a MasterCard kártyatársaság logójával ellátott helyeken - biztonságosan vásárolhat és pénzt vehet fel bankkártyájával, az SMS Kártyafigyelő szolgáltatásnak köszönhetően.

 

Kapcsolódó elektronikus szolgáltatásként lehetőség van díjmentesen Netbank szolgáltatást igényelni.  SMS szolgáltatásunk igénybevételével azonnal értesülhet a bankszámlája terhére végrehajtott tranzakciókról, vagy igénye szerint a jóváírásokról.

 

Likviditási problémáinak kiküszöbölésére folyószámlahitel keretet igényelhet. Megtakarításait lekötött betétben helyezheti el.

 

A bankszámla megnyitáshoz szükséges dokumentumok

 

Gazdasági társaságok esetében

 • személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártya formátumú vezetői engedély
 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • 30 napnál nem régebbi cégkivonat
 • közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány
 • társasági szerződés, Alapító okirat
 • új társaságoknál adószámról kiadott igazolás, és tanúsítvány
 • KSH által kiadott egységes statisztikai szám

 

Gazdasági társaságnak nem minősülő egyéb szervezet

 • Az adott szervezetre vonatkozó alakiságokkal rendelkező létesítő okirat vagy alapszabály olyan eredeti példánya, amelyen a nyilvántartó bíróság, vagy - ha a szervezet létrejöttéhez más hatóság által történő nyilvántartásba vétel szükséges - más hatóság eredeti igazolása szerepel a szervezet bejegyzés iránti kérelmének átvételéről;
 • Már létrejött szervezet esetén számlanyitása esetén 1 hónapnál nem régebbi, a nyilvántartó bíróság vagy más hatóság által kiállított, a szervezetre vonatkozóan fennálló adatokat tartalmazó, hitelesített (kibocsátó bíróság vagy hatóság által aláírt és lepecsételt) dokumentum,
 • A közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített, eredeti aláírási címpéldány (aláírás-minta);
 • Az adószámról kiadott igazolás eredeti példánya (amennyiben egyéb hivatalos dokumentum az adatot nem tartalmazza);
 • A KSH által kiadott egységes statisztikai szám (amennyiben egyéb hivatalos dokumentum az adatot nem tartalmazza).

 

Egyéni vállalkozó esetében

 • személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártya formátumú vezetői engedély
 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • vállalkozói igazolvány vagy a vállalkozói igazolvány iránti kérelem beadását igazoló dokumentum;
 • NAV (korábban: APEH) által az adószámról kiadott igazolás eredeti példánya (csak az 1998. július 1. előtt indult vállalkozónál);
 • tevékenység végzéséhez szükséges más eredeti igazolvány

 

Kinek javasoljuk?

Jogi (ügyvéd, végrehajtó, közjegyző), pénzügyi (könyvvizsgáló, könyvelő, adótanácsadó) - TEAOR szerinti - fő tevékenységgel rendelkező ügyfeleknek, akik egy teljes értékű bankszámlára vágynak, nulla forintos havidíjért.

 

A termék az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által biztosított, továbbá azokat az OBA védőernyőjén felül a Takarék Garanciaközösség is védi. További részletek és feltételek a www.garanciakozosseg.hu oldalon találhatóak.

 

A B3 SZAKMAI számlatípus kondícióit az alábbi hirdetményben érheti el:

Csatolt dokumentumok:

Hirdetmények