Prémium Magyar Állampapír

Miért jó befektetés ez Önnek?

 

 3 és 5 éves futamidejű, változó kamatozású, 1.000 Ft-os alapcímletű dematerializált értékpapír, mely adagolt kibocsátás keretében kerül értékesítésre.

 

A lejáratkor a Magyar Állam kötelezettséget vállal mind a tőke, mind a kamat kifizetésére.

 

A kifizetendő kamat mértéke a kamatbázisból és a kamatprémiumból tevődik össze.

 

Kamatfizetés évente történik. Futamidő végén a kamat a tőkével együtt a kamatadó levonását követően kerül az ügyfél számláján jóváírásra.

 

 

A kötvény a kamat megállapítás évét megelőző naptári évre vonatkozóan a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett éves átlagos fogyasztói árindex-változás százalékos mértéke, mint kamatbázis felett biztosít sorozatonként eltérő kamatprémiumot.

 

 

Kik jegyezhetik?

 

A PMÁP-ot  belföldi és külföldi magánszemélyek (devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek), belföldi civil szervezetek (pl. alapítvány, egyesület), belföldi non-profit cégek (devizabelföldi jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli szervezetek, meghatározott kivételekkel1) vásárolhatják meg.

 

 

További tudnivalók a PMÁP-ról:

 

 • Nincs minimális vásárlási összeg, bármekkora összegben jegyezhető és visszaváltható
 • Változó kamatozásúak, a kamatperiódusok végén fizeti a kamatot 
 • A kifizetendő kamat mértéke a Kamatbázisból és a Kamatprémiumból adódik össze.
 • Változó kamatozásúak, a kamatperiódusok végén fizeti a kamatot 
 • A kifizetendő kamat mértéke a Kamatbázisból és a Kamatprémiumból adódik össze.
 • A kamatprémium mértéke:  1,25 % (PMÁP 2021/J), 1,5% (PMÁP 2023/I)
 • A jegyzés bruttó áron történik (Névérték + felhalmozott  kamat)  
 • EHO mentes
 • A jegyzésnek, visszaváltásnak nincs költsége
 • A lejárat előtti visszaváltás 95% árfolyamon+felhalmozott kamattal történik
 • Adagolt kibocsátás
 • Lakossági ügyfelek  és non-profitnak minősülő szervezetek jegyezhetik és vásárolhatják.

 

 

További Információk és Dokumentumok

 

A PMÁP forgalmazásával kapcsolatos további információk a www.allampapir.hu és a www.akk.hu honlapokon elérhetők.

 

 

A fenti információ tájékoztató jellegű, a tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek, befektetési- vagy adótanácsadásnak, célja kizárólag a figyelem felkeltése.

 


1A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 5.§ (1) bekezdés 60. pontja szerint intézményi befektetőnek minősülő szervezetek nem vásárolhatják meg.

A 2014. június 2-tól értékesített PMÁP esetében a nonprofit gazdasági társaságnak nem minősülő gazdasági társaságok és az intézményi befektetők nem vásárolhatják meg.

 

 

A befektetési szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatosan a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. által közzétett dokumentumok a www.takarekbank.hu honlapon megtekinthetőek.

Hirdetmények