1. Kezdőlap
  2. Lakosság
  3. Számlavezetés
  4. Gyámhatósági számla

Gyámhatósági számla

A gyámhatósági számlán a B3 TAKARÉK a kiskorúak, illetve a gondnokság alatt álló személyek törvényes képviselője (gyám/gondnok) által elhelyezett vagy átutalt készpénzvagyonát kezeli.

A gyámhatósági számlát a B3 TAKARÉK a gyámhatóság erre vonatkozó határozata alapján nyitja meg.


A számlát a kiskorú/gondnokolt nevében és helyett, illetve javára a gyámhatóság határozatában megjelölt törvényes képviselő/gondnok (továbbiakban: vagyonkezelő) nyithatja meg. A gyámhatósági betét felett rendelkezni kizárólag a kiskorú/gondnokolt készpénzvagyonának kezelésére a gyámhatóság jogerős határozatában feljogosított vagyonkezelő jogosult.


A Gyámhatósági számlával kapcsolatos szolgáltatásokért a B3 TAKARÉK díjat számít fel, melynek mértékéről és részleteiről a mindenkor érvényes Passzív üzletági hirdetményből tájékozódhat.

 

A bankszámla nyitáshoz az alábbi dokumentumokra van szükség:

  • jogerős gyámrendelő határozat eredeti vagy hiteles másolata,
  • törvényes képviselő személyazonosítására szolgáló irata + lakcímkártya.
  • gyámság alá vont kiskorú születési anyagkönyvi kivonata, amennyiben van személyazonosítására szolgáló irata + lakcímkártya.

 

A termék az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által biztosított, továbbá azokat az OBA védőernyőjén felül a Takarék Garanciaközösség is védi. További részletek és feltételek a www.garanciakozosseg.hu oldalon találhatóak.

 

A Gyámhatósági számla kondíciói az alábbi hirdetményben érhető el:

Csatolt dokumentumok:

Hirdetmények