Féléves Magyar Állampapír

A Féléves Magyar Állampapír féléves futamidejű befektetés, fix kamatozással, valamint a kamat és tőke kifizetésére vonatkozó állami kötelezettségvállalással.

Miért jó befektetés ez Önnek?

 

A Féléves Magyar Állampapír névre szóló, 6 hónapos futamidejű, fix kamatozású dematerializált értékpapír. A lejáratkor a Magyar Állam kötelezettséget vállal mind a tőke, mind a kamat kifizetésére. A Féléves Kincstárjegyen alapuló követelés a Kibocsátóval (Magyar Állam) szemben nem évül el.

 

A kamatozás kezdőnapja a jegyzési időszak lezárását követő második munkanap. A kamat sorozatonként kerül rögzítésre az adott sorozatra vonatkozó Nyilvános Ajánlattételben.

 

A Féléves Magyar Állampapír a futamidő alatt is bármikor visszaváltható, mivel a Takarékbank Zrt., mint elsődleges forgalmazó minden munkanapon vételi és eladási árat jegyez, minden kibocsátott Féléves Magyar Állampapírra, így biztosítva az értékpapír likviditását. Lejáratig történő tartás esetén a Kincstárjegy névértéke a lejárat időpontjában az előre meghirdetett fix kamattal együtt kerül kifizetésre a befektetők részére.

 


Kik jegyezhetik?

 

A Féléves Magyar Állampapírt belföldi és külföldi magánszemélyek (devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek), belföldi civil szervezetek (pl. alapítvány, egyesület), belföldi non-profit cégek (devizabelföldi jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli szervezetek, meghatározott kivételekkel1) vásárolhatják meg.

 

 

További tudnivalók a Féléves Magyar Állampapírról:

 

  • A tőkét és a kamatot is a Magyar Állam garantálja a futamidő végén
  • Fix kamatozású, a Féléves Magyar Állampapír névértéke a lejárat időpontjában kamattal együtt kerül kifizetésre a befektetők részére.
  • EHO mentes
  • A jegyzésnek, visszaváltásnak nincs költsége
  • A lejárat előtti visszaváltás napi árfolyamon történik
  • Címletezése 10 000 Ft, ennek többszöröse jegyezhető
  • A Féléves Magyar Állampapír hetente kerül kibocsátásra, a kamata változhat
  • Lakossági ügyfelek  és non-profitnak minősülő szervezetek jegyezhetik és vásárolhatják
  • A Takarékbank Zrt., mint elsődleges forgalmazó minden munkanapon vételi és eladási árat jegyez, minden kibocsátott Féléves Kincstárjegyre, így biztosítva az értékpapír likviditását.
  • A Féléves Magyar Állampapír lejárat előtti értékesítése esetén a tőke- és kamatfizetésre vonatkozó állami kötelezettségvállalás nem érvényesül és a mindenkori másodpiaci áraktól, piaci hozamoktól függően akár tőkeveszteséggel is járhat.

 

 

További Információk és Dokumentumok

 

A Féléves Magyar Állampapír forgalmazásával kapcsolatos további információk a www.allampapir.hu és a www.akk.hu honlapokon elérhetők.

 
A fenti információ tájékoztató jellegű, a tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek, befektetési- vagy adótanácsadásnak, célja kizárólag a figyelem felkeltése.


1A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 5.§ (1) bekezdés 60. pontja szerint intézményi befektetőnek minősülő szervezetek nem vásárolhatják meg.

A 2014. június 2-tól értékesített Féléves Magyar Állampapírok esetében a nonprofit gazdasági társaságnak nem minősülő gazdasági társaságok és az intézményi befektetők nem vásárolhatják meg.
 

RÉSZLETEK

 

A befektetési szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatosan a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. által közzétett dokumentumok a www.takarekbank.hu honlapon megtekinthetőek.

Hirdetmények