Diák számla

Diák számlával kezében a világ!
Lepje meg gyermekét saját bankszámlával a ballagásra vagy a jó bizonyítványért!

Ha felsőoktatási intézményben tanul tovább, a beiratkozáskor szüksége lesz egy bankszámlára, amire az intézmény az ösztöndíjat utalhatja, amire a diákmunkából származó jövedelme, vagy akár igénylés esetén a Diákhitele érkezhet.

 

A Diák számla egy teljes körű szolgáltatásokat biztosító lakossági bankszámla, melynek nyitására 14-26 éves kor közötti, rezidens ügyfelek számára van lehetőség. A számlanyitáshoz érvényes diákigazolványra van szükség, vagy annak hiányában iskolalátogatási igazolással szükséges igazolni a tanulói, hallgatói jogviszonyt. A számlacsomag igénybevételére jogosító életkor betöltését követően számlacsomagot kell módosítani, melyhez választás szerint többféle számlaterméket biztosítunk. A hallgatói jogviszony megszűnését követően a bankszámla kondíciói - díjcsomag módosítási igény hiányában - az Alap számlacsomagra vonatkozó kondíciókra módosulnak.

 

A bankszámlához díjmentesen igényelhető Netbank. A számlához Maestro Ifjúsági bankkártya kérhető.


A Diák számla, a mindenkori passzív üzletági Hirdetményben meghatározott minimum összeg befizetése mellett, és a megjelölt feltételek teljesülése esetén nyitható meg. Nagykorú számlatulajdonos által megadható bankszámla feletti rendelkező is. 


Amennyiben a számlanyitás a 18. életév betöltését megelőzően történik, szükséges a törvényes képviselő személyes megjelenése és a képviseleti jogot igazoló dokumentumok bemutatása.

 

A számlanyitáshoz az alábbi dokumentumokra van szükség:

  • személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy kártya formátumú vezetői engedély,
  • lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  • diákigazolvány vagy iskolalátogatási igazolás

 

Korlátozottan cselekvőképes kiskorú esetén:

  • a szülő, törvényes képviselő státuszának megállapítására alkalmas dokumentum (pl: születési anyakönyvi kivonat, gyámhatósági határozat)

 

Kinek javasoljuk?
Azon 14 és 26 év közötti diák ügyfeleinknek, akik önállóan szeretnék kezelni pénzügyeiket és tanulói, hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek, amit a számlanyitáskor igazolni tudnak a fent megjelölt módon.

 

A termék az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által biztosított, továbbá azokat az OBA védőernyőjén felül a Takarék Garanciaközösség is védi. További részletek és feltételek a www.garanciakozosseg.hu oldalon találhatóak.

 

A Diák számla kondíciói az alábbi hirdetményben érhető el:

Csatolt dokumentumok:

Hirdetmények