B3 Személyi kölcsön

A Személyi kölcsön a rendszeres havi munkabérből származó igazolt jövedelemmel rendelkező a B3 Takarék Szövetkezet és más Hitelintézetek ügyfeleinek hitelhez jutását kívánja szolgálni.

A kölcsön törlesztése havi részletekben, a szerződésben meghatározott napon, forintban történik. Az első törlesztő részlet esedékessége a kölcsönszerződésben meghatározott nap. A törlesztő részletnek az esedékesség napjáig jóváírásra kell kerülnie. Havi periódusonként a törlesztő részletek azonosak. A kölcsön konkrét összege - fenti pontban megjelölt intervallumon belül - és futamideje az igénylő igényei és jövedelmi helyzete alapján, az ügyfél-minősítési és hitelkapacitás-vizsgálati eljárással, igénylésenként kerül jóváhagyásra.

 

 

Előtörlesztés

 

 • Előtörlesztésre az Adós bármikor jogosult. Előtörlesztéskor az Adósnak a Hirdetményben közzétett díjat kell megfizetnie. A Hitelintézet az előtörlesztett összeget az alábbi prioritás szerint könyveli el a hitel törlesztésére: egyéb költség, késedelmi kamat, ügyleti kamat, tőke. A megváltozott törlesztő-részletről az ügyfelet értesíteni kell.
 • Az előtörlesztési szándékot az ügyfélnek írásban kell jeleznie a Hitelintézet felé az előtörlesztés időpontját megelőző három munkanappal, a pontos összeg és dátum megjelölésével.

 


Végtörlesztés

 

 • Az adós a futamidő lejárata előtt bármikor visszafizetheti a teljes kölcsönösszeget.
 • Végtörlesztés esetén az ügyfél számára tájékoztató levelet kell küldeni, amely tételesen tartalmazza a fizetendő összegeket.
 • Végtörlesztéskor az ügyfélnek a Hirdetmény szerinti költséget kell megfizetnie.

 


A hitelkonstrukció igénylésének feltételei:

 

Az adós és adóstárs:

 • betöltötte a 18. életévét, devizabelföldi, természetes személy, aki rendelkezik a Magyar hatóság által kiállított érvényes személyazonosító okirattal (személyi igazolvány / személyazonosító igazolvány / személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, útlevél, valamint kártya formátumú vezetői engedély) és
  Egy második, személyére kiállított okmánnyal (adó- vagy TB kártya, stb.).
 • rendelkezik állandó (bejelentett) lakóhellyel;
 • rendelkezik otthoni (az igénylő nevére vagy a bejelentett állandó, esetleg a bejelentett ideiglenes/tartózkodási lakcímére szóló) vezetékes telefonnal vagy mobiltelefonnal (előfizetéses, kártyás vagy munkáltató által biztosított), amelyen elérhető;
 • van nyugdíja vagy munkából származó rendszeres önálló jövedelme, melynek nettó összege az adós esetén a mindenkori minimálbér összegét eléri
 • legalább 2 hónapja valamely magyarországi pénzintézetnél vezetett lakossági forgalmazói vagy elfogadható jogcímmel (közleménnyel) érkező munkabér / nyugdíj jóváírást tartalmazó bankszámlával rendelkezik;
 • nem szerepel a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR, korábban BAR) negatív listájában;
 • munkahelye nem áll felszámolás, végelszámolás, végrehajtás vagy csődeljárás alatt.


Munkaviszonnyal kapcsolatban előírt feltételek:

 • az igénylő(k) jelenlegi munkahelyén legalább 3 hónapja munkaviszonyban kell állnia;
 • Elvárt munkaviszony nem pályakezdők esetén: minimum 12 havi folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik, amelyet maximum 2 munkahelyről lehet igazolni. A munkaviszonyban legfeljebb egyszeri 30 naptári napnál nem hosszabb megszakítás lehet. (A jelenlegi munkáltató is igazolhatja az előző munkáltatónál eltöltött munkaviszonyt is. Amennyiben az igénylő alkalmazotti jogviszonya meghaladja a 3 hónapot, de nem éri el a minimálisan előírt 12 hónapot, mert előtte egyéni vállalkozó/őstermelő volt, akkor a vállalkozói/őstermelői igazolvánnyal igazolhatja előző munkaviszonyát.)
 • Elvárt munkaviszony pályakezdők esetén: (akik maximum 29. életévét betöltötte és 12 hónapnál rövidebb ideje dolgozik) az elvárt minimális munkaviszonyban eltöltött idő 9 hónap, amelyet a jelenlegi munkahelyről kell igazolni
 • Határozott idejű munkaviszony esetén a kölcsön lejárata nem haladhatja meg a munkaviszony lejáratától számított 6 hónapot. Az igénylő, így bizonyos esetben a minimális futamidőre igényelheti a kölcsönt. (Amennyiben a munkáltató az igénylővel időszakonként - pl. évente, félévente, stb. - újabb határozott idejű munkaszerződést köt, így gyakorlatilag folyamatosan ugyanannál a munkáltatónál dolgozik az igénylő, akkor amennyiben ez a folyamatosság minimum 3 éve fennáll a munkaviszonyt határozatlannak tekintjük.)
 • Külföldi munkavállalás esetén a kölcsön lejárata nem haladhatja meg a munkavállalási engedély lejáratától számított 6 hónapot. Az igénylő, így bizonyos esetben a minimális futamidőre igényelheti a kölcsönt.
 • jelenleg az ügyfél nincs táppénzen.


Fenti feltételek nyugdíjasra csak abban az esetben vonatkoznak, ha a nyugdíjas igénylő a nyugdíj mellett dolgozik és az abból származó jövedelem figyelembe vételét is kéri a minősítés során.

 

 

Mekkora kölcsön milyen futamidőre vehető igénybe?

 

TERMÉK Igényelhető hitelösszeg Futamidő
Személyi Kölcsön Kis összegű 100 000 Ft - 399 000 Ft 36 - 60 hónap
Személyi Kölcsön Általános 400 000 Ft - 2 000 000 Ft 24 - 60 hónap

 

Figyelembe vehető fedezetek:

 

A lakossági személyi kölcsönhöz egyedi esetben a Hitelintézet az ügyféltől kérhet egyéb (pl.: ingatlan vagy zárolt betét) fedezetet.

 

 

Hogyan történik a folyósítás?

 

A folyósítás egy összegben történik az ügyfél B3 TAKARÉK Szövetkezetnél vezetett lakossági forint bankszámlájára

 

 

A hitelkonstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok:

 

 • Kölcsönigénylő lap - A kölcsönigénylést a (leendő) adós és - ha van - adóstárs és/vagy készfizető kezes/ egyéb kezes együtt, írásban, a Kölcsönigénylő lap személyi kölcsönhöz c. nyomtatványon  nyújtja/nyújtják be.
 • Munkáltatói jövedelem-igazolás (30 naptári napnál nem régebbi)
 • Magyar hatóság által kiállított, érvényes személyazonosító okirat (személyi igazolvány / személy azonosító igazolvány és személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány);
 • egy második, személyére kiállított, érvényes okmánnyal (adóigazolvány vagy TB kártya vagy jogosítvány vagy útlevél, stb.);
 • Gazdaságilag aktív kölcsönigénylők esetén minden esetben, és azon nyugdíjas kölcsönigénylők esetén, akik rendelkeznek számlával az utolsó 2 havi, magyarországi banknál vezetett fizetési számla kivonat (lehetőleg arról a Hitelintézetnél vezetett számláról, amelyikre a munkabér-átutalások érkeznek. Amennyiben az igénylő a Hitelintézetnél vezetteti fizetési számláját, nem kell a számlakivonatot bemutatnia, elégséges, ha a számlaszámát megadja.
 • Az igénylő nevére vagy állandó lakcímére vagy bejelentett ideiglenes/tartózkodási lakcímére szóló, kifizetett vezetékes vagy egyéb közüzemi szolgáltató részéről kiállított számlakivonat, számlalevél. A bemutatott számlakivonat, számlalevél mellett be kell mutatni a készpénz átutalási megbízás befizetését igazoló feladóvevényt, vagy a számlakivonatot, amelyről megállapítható a közüzemi szolgáltatói számlatartozás befizetésének teljesítése.
 • Vállalkozói/őstermelői igazolvány;
 • Vállalkozó esetén: Az utolsó lezárt évről szóló - 30 naptári napnál nem régebbi - NAV jövedelem-igazolás és az adótartozásról szóló ún. nullás igazolás (arról, hogy nincs lejárt adótartozása) annak az esetében, aki
  • nem alkalmazott,
  • akinek jövedelme alkalmazotti jogviszonyból és vállalkozásból is származik (a munkáltatói jövedelem-igazolás mellett),
  • aki a saját maga vagy családja által tulajdonolt cégben alkalmazott (a munkáltatói jövedelem-igazolás mellett).
 • Nyugdíjas esetén:nyugdíjas igazolvány;nyugdíjszelvény vagy - ha számlára érkezik a nyugdíj, akkor - az utolsó számlakivonat is, amelyen a nyugdíjjóváírás szerepel.
 • Külföldi munkavállalás esetén (amennyiben az igénylő nem magyar cég külföldi telephelyén dolgozik) (a munkáltatói jövedelem-igazoláson túl) amennyiben az érintett országban előírás, kötelező: tartózkodási engedély,munkavállalási engedély

 


Hogyan történik a folyósítás?

 

 • A folyósítás egy összegben történik az ügyfél B3 TAKARÉK Szövetkezetnél vezetett lakossági forint bankszámlájára.

 


Miért előnyös?

 

 • egyszerűen, gyorsan, ingatlanfedezet nélkül elérhető
 • a hitelösszeg szabadon felhasználható
 • 24-36 hónapos futamidő esetén a kamatfelár FIX!
 • Kedvező havi díjú számlacsomagot igényelhet mellé
 • Lakossági számlavezetés esetén, ha számlájához kapcsolódó szolgáltatásokat vesz igénybe, kamatkedvezmény érvényesíthető

 


További tájékoztatás

 

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A B3 TAKARÉK Szövetkezet a hitelbírálat jogát fenntartja. Kérjük, a részletekről tájékozódjon a B3 TAKARÉK Szövetkezet fiókjaiban, ahol a lakáscélú hitelekre vonatkozó Hirdetmény valamint az Üzletszabályzat is az ügyfelek rendelkezésére áll, vagy a www.b3takarek.hu oldalon. 

 

A B3 Személyi kölcsön konstrukcióról, illetve a lakossági hitelezési tevékenység során felszámítandó jutalékokról, külön díjakról, egyéb költségekről az alábbi hirdetményben tájékozódhat:

Csatolt dokumentumok:

Hirdetmények