B3 Folyószámlahitel

A lakossági folyószámlahitel az Ön B3 TAKARÉK Szövetkezetnél vezetett lakossági bankszámlája mellé igénylehető, a számlavezető fiókjában.

Az engedélyezett hitelkeret terhére, a keretösszeg erejéig átutalásai, egyéb megbízásai akkor is teljesítésre kerülnek, ha arra a számlaegyenlege már nem nyújtana elegendő fedezetet. A hitelkeret hozzáférhető bankkártyával is, így pozitív számlaegyenleg hiányában is megvalósítható egy számla kiegyenlítése, vagy akár a készpénz felvétel.

 

 

A hitelkonstrukció igénylésének feltételei:

 

A hitelkeretet azok a Hitelintézetnél fizetési számlával rendelkező személyek vehetik igénybe, akiknek

 • a fizetési számlájukra rendszeres jóváírás (jellemzően munkából/életjáradékból/nyugdíjból származó jövedelem) érkezik, vagy
 • eddig más hitelintézetnél vezetett számlára érkezett a jövedelme, de 1 jóváírás már a B3 TAKARÉK Szövetkezetnél nyitott fizetési számlára érkezett.

 


Az hiteligénylő hitelezhetőségének alapfeltételei:

 

 • nagykorú, deviza belföldi
 • amennyiben nyugdíjas, úgy rendelkezik nyugdíjas igazolvánnyal
 • amennyiben egyéni vállalkozó rendelkezik vállalkozói igazolvánnyal, vagy KEKH által kiállított hatósági bizonyítvánnyal, vagy jegyzői igazolással
 • őstermelő esetén rendelkezik őstermelői igazolvánnyal
 • állandó (bejelentett) lakóhellyel rendelkezik
 • munkabér/nyugdíj jellegű jóváírása három hónapja a fizetési számlájára érkezik, vagy eddig más hitelintézetnél vezetett számlára érkezett a munkabér/nyugdíj jellegű jóváírása, de 1 jóváírás már a Hitelintézetnél nyitott fizetési számlára érkezett vagy a hitel fedezeteként óvadékot helyez el
 • Élő státussal nem szerepel sem a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) hitelmoduljában, sem annak bankkártya-moduljában, illetve lezárt státusa 36 hónapnál régebbi.

 


Mekkora az igényelhető hitelkeret összege?

 

 • Minimum: 50.000 Ft, maximum: 700.000 Ft

 

 

Amennyiben az igénylő a jövedelme a Hitelintézetnél vezetett számlára érkezik:

 

 • maximum az utolsó három havi átlagos nettó jövedelemből származó jóváírás 100%-a, amennyiben 3 hónapnál hosszabb, de 6 hónapnál rövidebb ideje érkezik munkabér/nyugdíj a Hitelintézeti számlára;
 • maximum az utolsó három havi átlagos nettó jövedelemből származó jóváírás 200%-a, amennyiben 6 hónapnál hosszabb ideje érkezik munkabér/nyugdíj a Hitelintézeti számlára;

 

 

Amennyiben az igénylőnek eddig nem a Hitelintézetnél vezetett számlájára érkezett a munkabére (akvizíció esetén):

 

 • és a másik hitelintézetnél nem rendelkezett hitelkerettel az első munkabér/nyugdíj átutalás jóváírásakor, maximum a számlakivonattal igazolt az utolsó három havi átlagos nettó jövedelemből származó jóváírás 100%-a;
 • és a másik hitelintézetnél rendelkezett fizetési számlához kapcsolódó hitelkerettel, az első munkabér/nyugdíj átutalás jóváírásakor maximum a másik hitelintézetnél fennállt hitelkeret összegével azonos összeg, de nem haladhatja meg az utolsó három havi átlagos nettó jövedelemből származó jóváírás 100%-át, illetve a maximálisan igényelhető hitel összeget.
 • amennyiben az igénylő nyugdíjas és a nyugdíj átirányítására vonatkozó kérelmet a NYUFIG felé a hitelnyújtó bankfiók továbbítja, a nyugdíj 100%-ának megfelelő hitelkeret a kérelem pozitív elbírálása esetén azonnal az ügyfél rendelkezésére bocsátható.

 


Milyen költségekkel kell számolni?

 

Az érvényben lévő kamatok, díjak és jutalékok mértékét a mindenkori hatályos B3 TAKARÉK Szövetkezet aktív üzletági hirdetménye tartalmazza.

 

 

Hogyan történik a folyósítás?

 

A folyószámlahitel jóváhagyását követően automatikusan beállításra kerül az ügyfél bankszámláján.

 

 

Hogyan történik a törlesztés?

 

Az igénybe vett kölcsön törlesztése, a hitelkeret feltöltése a B3 TAKARÉK Szövetkezetnél vezetett lakossági bankszámlára érkező jóváírásokkal automatikusan történik, az ügyfél külön rendelkezése nélkül. 

 

A felhasznált hitelkeret után a B3 TAKARÉK Szövetkezet az aktuális hónap végén kamatot terhel. Amennyiben a kamatra nincs elegendő fedezet az ügyfél számláján, a B3 TAKARÉK Szövetkezet ún. kényszerhitel formájában megterheli a számlát, és az ilyen módon keletkezett tartozás után késedelmi kamat is felszámításra kerül

 

 

A hitelkonstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok:

 

 • Magyar állampolgár esetén: magyar hatóság által kiállított érvényes személyazonosító okirat (személyi igazolvány / személyazonosító igazolvány / személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány),
 • egy második, az igénylő személyére kiállított okmány (adó- vagy TAJ kártya vagy jogosítvány, vagy útlevél, stb.).
 • Utolsó 3 havi fizetési számlakivonat (arról a fizetési számláról, amelyikre a munkabér, illetve nyugdíjátutalások eddig érkeztek, amennyiben más hitelintézetnél fennálló számlahitel tartozását kívánja átvállaltatni.)
 • Egyéni vállalkozó esetén: vállalkozói igazolvány, vagy KEKH által kiállított hatósági bizonyítvány, vagy jegyzői igazolás
 • Őstermelő esetén: őstermelői igazolvány
 • Nyugdíjas esetén: nyugdíjas igazolvány

 


Miért előnyös?

 

 • a hitelösszeg szabadon felhasználható hitelcél megjelölése nélkül
 • a hitelkeret egyszerűen hozzáférhető és törleszthető,

 


További tájékoztatás

 

Kérjük, a felelős hitelfelvételi döntéshez fontolják meg a háztartásuk teljes teherviselő képességét, vegyék figyelembe a háztartásukban élők vagyoni-jövedelmi helyzetét, eladósodottságát és a leendő adóssággal összefüggő teherviselő képességüket.

 

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A B3 TAKARÉK Szövetkezet a hitelbírálat jogát fenntartja. Kérjük, a részletekről tájékozódjon a B3 TAKARÉK Szövetkezet fiókjaiban, ahol a lakáscélú hitelekre vonatkozó Hirdetmény valamint az Üzletszabályzat is az ügyfelek rendelkezésére áll, vagy a www.b3takarek.hu oldalon. 

 

Kamatozást, Kamatkedvezményeket, THM-et, Reprezentatív példát a B3 Aktív Üzletági Hirdetménye tartalmazza:

Csatolt dokumentumok:

Hirdetmények