1. Kezdőlap
  2. Fogyasztóvédelem

Fogyasztóvédelem

Tisztelt Ügyfelünk!


 


A B3 TAKARÉK Szövetkezet kiemelten fontosnak tartja, hogy Ügyfelei a pénzügyeik intézése során a döntések meghozatalához szükséges információkat elérhessék, és így körültekintően, átgondoltan és fizetőképességüknek megfelelően döntsenek pénzükről.

 

FOGYASZTÓK TÁJÉKOZTATÁSA

 

Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. Ön, amennyiben igénybe veszi a B3 TAKARÉK Szövetkezet bármely, lakossági ügyfelekre vonatkozó szolgáltatását, azokról tájékozódik, vagy azokra vonatkozó ajánlatot kap, fogyasztónak minősül. Fogyasztók esetén Takarékszövetkezetünk különös gondot fordít a teljes körű, részletes és közérthető tájékoztatásra a szerződéskötést megelőzően, valamint a szerződéses kapcsolat fennállásának egésze alatt is.
Honlapunkon Ön megtalálhatja a termékeink szerződéses feltételeit és kondícióit, kollégáink pedig bármely fiókunkban - nyitvatartási időben - készséggel rendelkezésére állnak, amennyiben kérdése merül fel.
Fontosnak tartjuk, hogy a társadalomban fogyatékkal élők csoportjait az igényeiknek megfelelő módon szolgáljuk ki. A B3 TAKARÉK Szövetkezet által alkalmazott gyakorlat kialakítása során figyelembe vesszük a Felügyelet ajánlását a fogyatékos ügyfelekkel kapcsolatos bánásmódról.

 

HA PANASZA VAN

 

A B3 TAKARÉK Szövetkezet az Ügyfeleivel a vitás kérdéseket békés úton törekszik rendezni. Amennyiben Ön a B3 TAKARÉK Szövetkezet, vagy bármely munkatársa eljárását kifogásolja, panaszt nyújthat be, melyről részletes tájékoztatást talál honlapunk Panaszkezelés menüpontja alatt.
A panasz megtételének joga alapvető fogyasztói jog, a B3 TAKARÉK a panasz befogadásáért, kivizsgálásáért és megválaszolásáért az ügyféllel szemben külön díjat nem számít fel, és biztosítja, hogy az ügyfelet semmilyen hátrány ne érje panasz megtétele miatt.

 

HASZNOS INFORMÁCIÓK


Pénzügyi döntései meghozatalában Önt segítheti a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjának honlapja, ahol az alábbi programok is megtalálhatók: 

 

További tájékoztatást talál a Magyar Nemzeti Bank honlapján, a Pénzügyi Békéltető Testület honlapján, az Egyenlő Bánásmód Hatóság honlapján, a betétek biztosítottságával pedig az Országos Betétbiztosítási Alap honlapján.
Bízunk benne, hogy tájékoztatásunk, és a fenti eszközök használata hozzásegíti Önt a tudatos, átgondolt és érdekeit leginkább szolgáló pénzügyi döntésekhez.


 

Kérdőív a fogyatékkal élő Ügyfelek egyenlő esélyű hozzáférésének biztosításáról

A kérdőívet azzal a céllal alakítottuk ki, hogy Szövetkezeti Hitelintézetünk felmérhesse fogyatékkal élő ügyfeleink azon igényeit, amelyekkel biztosítható az általunk kínált pénzügyi termékekhez, szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés.
A kérdőív kitöltése önkéntes alapon, anonim módon történik, ezért kérjük, ne tüntesse fel nevét, vagy bármely azonosító adatát!
A kérdőív nyomtatott formában elérhető és leadható bármely fiókunkban.

 

 

https://www.takarek.hu/maganszemelyek/Fontos-tudnivalok/Fogyasztovedelem

Csatolt dokumentumok:

Hirdetmények