Takarék Nyereménybetét

Mert játszani mindenki szeret!

2017. június 26-tól a B3 TAKARÉKnál is elérhető a Takarék Nyereménybetét, amellyel már 10 000 forinttal Öné lehet a fődíj.

Tegye próbára a szerencséjét!

Nyeremények:

 • Suzuki Vitara GL személyautó, vagy
 • Suzuki Address 110 robogó, vagy
 • 100 000 Ft értékű Notebook.hu ajándékkártya.

Takarék Nyereménybetét tulajdonos lehet: nagykorú, cselekvőképes, magyar állampolgárságú, Magyarországon bejelentett állandó lakcímmel rendelkező természetes személy.

A Takarék Nyereménybetét termék legfontosabb jellemzői:

 • elektronikus okirat formájában elérhető megtakarítási forma (ügyféligény esetén az okirat papíralapon is átadható), 
 • lejárat nélküli, kizárólag HUF devizanemben és
 • kizárólag pénztári készpénzes befizetéssel vásárolható.
 • A betétek nyerési esélye a címlet értékével arányosan növekszik.
 • Kamatozása: havi fix kamatozású, 1 hónapos lekötési periódusú betét.
 • A kamatok nem kerülnek kifizetésre, a ki nem fizetett kamatokból képezi a Bank a nyereményalapot. 
 • Visszaváltás névértéken történik.
 • A teljes nyereménybetét állományból azon betétek jogosultak részt venni minden hónapban a sorsolásokon, melyek teljesítették a sorsoláson való részvétel feltételeit.
 • A Nyereménybetétnek csak egy tulajdonosa lehet, társtulajdonos, rendelkező és elhalálozási kedvezményezett nem kapcsolható hozzá.

Változó címletű, 10 000 Ft-tal osztható fix címlettel váltható: 10 - 20 - 50 - 100 - 200 ezer Forint értékben.
Az egy alkalommal minimálisan vásárolható összeg 10 ezer Forint. A nyerési esély az elhelyezhető minimum összeghez viszonyítva a megváltott címletértékkel arányos. (Példa: 50 ezer Forint összegű Nyereménybetét 5szörös esély a nyerésre.)

Nyereménytárgyak: a mindenkori hatályos hirdetmény szerint.

Nyereménytárgyak átvétele: a sorsolást követő 30 naptári napon belül a nyertes betétes jogosult a Nyeremény átvételére, vagy kérheti helyette annak ún. Megváltási értékét*. 30 naptári napon túl a betétes kizárólag a nyeremény(ek) Megváltási értékének átvételére jogosult. A nyeremény nem évül el, a Nyereménybetét tulajdonos ügyfél nyereményigényét bármikor bejelentheti és érvényesítheti a hirdetményi feltételek szerint.

*Megváltási érték: a nyereménytárgynak az aktuális hirdetményben meghatározott piaci ára, csökkentve a mindenkor hatályos adó- és járulék szabályok szerinti járulékokkal.

Kamat az ügyfélnek nem kerül kifizetésre, az a mindenkori Nyereményalap* képzésére szolgál.

Sorsoláson való részvétel feltétele: legalább a sorsolás hónapját közvetlenül megelőző teljes naptári hónapban megszakítás nélkül forgalomban lévő betétek, továbbá azon betétek, amelyek a nyereményidőszakot (hó 1. napjától hó utolsó napjáig tartó időszak) megszolgálták, de a sorsolás előtt már visszaváltásra kerültek. A Sorsolás: minden hónap 8-án, amennyiben a sorsolás napja hétvégére vagy munka/bankszüneti napra esik, úgy az azt követő első banki munkanapon esedékes.

Nyereményjegyzék 71. sorsolás 2017.08.08.

Át nem vett nyeremények jegyzéke 2017.08.22.

Nyereményjegyzék 72. sorsolás 2017.09.08.

A termék az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által biztosított, továbbá azokat az OBA védőernyőjén felül a Takarék Garanciaközösség is védi. További részletek és feltételek a www.garanciakozosseg.hu oldalon találhatóak.

A tájékoztatás nem teljeskörű és nem minősül ajánlattételnek.

A sorsolások eredményei és további információk: nyeremenybetet.takarek.hu

Kérjük, a részletekről tájékozódjon a B3 TAKARÉK Szövetkezet fiókjaiban.

A vonatkozó Hirdetmény valamint az Üzletszabályzat az ügyfelek rendelkezésére áll a Passzív hirdetmények oldalon.